Тетяна Зубехіна

Зубехіна Тетяна Василівна

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Я, Зубехіна Тетяна Василівна, народилася 27 березня 1988 року в с Березичі, Любешівського району, Волинської області. У 2005 році закінчила  ЗОШ І — III ступенів.

У 2006 р. закінчила Волинське професійне училище №6, кваліфікація – агент з організації туризму, екскурсовод (диплом з відзнакою). У 2011 році закінчила Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», факультет туризму, кваліфікація – спеціаліст з туризму (диплом з відзнакою ВС № 41053778). У 2020 році закінчила Академію рекреаційних технологій і права, Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування». (диплом з відзнакою). Кваліфікація (за дипломом) Фахівець в галузі фінансів та торгівлі, інспектор кредитний.

Кандидат педагогічних наук з липня 2016 року. Дисертацію «Формування інформаційної культури бакалавра з туризму»  захистила у Хмельницькому національному університеті, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук, спеціальність – теорія і методика професійної освіти. Диплом ДК № 036914. Вчене звання доцента кафедри туризму присвоєно у жовтні 2017 року атестат АД № 000237.

З 2006  по 2010 рр. працювала в Історико-культурному заповіднику республіканського значення  в м. Луцьку на посаді старшого музейного доглядача. 2009 – 2015 рр. – Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», посада – лаборант кафедри туризму, з 2013 р. – асистент кафедри туризму.  2015 р.- 2022 р. - Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права» (м. Луцьк), посада – викладач кафедри туризму та соціальних комунікацій, з 07.2016 р. – на посаді доцента кафедри туризму, вересня 2018 р. – на посаді завідувача кафедри економіки та туризму.

2022 р. – до сьогодні. Працюю у  Луцькому національному технічному університеті на  посаді доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

У 2015-2023 роках отримала численні подяки та грамоти серед яких:

Почесна грамота Волинської обласної ради, за плідну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання студентської молоді – 2019 р.

Подяка міського голови, за сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково[1]педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток туристичної галузі – 2020 р.

Грамота Управління освіти і науки, за плідну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у справу навчання та виховання студентської молоді – 2021

У 2006 р. закінчила Волинське професійне училище №6, кваліфікація – агент з організації туризму, екскурсовод (диплом з відзнакою).

У 2011 році закінчила Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», факультет туризму, кваліфікація – спеціаліст з туризму (диплом з відзнакою ВС № 41053778).

У 2020 році закінчила Академію рекреаційних технологій і права, Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування». (диплом з відзнакою). Кваліфікація (за дипломом) Фахівець в галузі фінансів та торгівлі, інспектор кредитний.

Кандидат педагогічних наук з липня 2016 року. Дисертацію «Формування інформаційної культури бакалавра з туризму»  захистила у Хмельницькому національному університеті, науковий ступінь – кандидат педагогічних наук, спеціальність – теорія і методика професійної освіти. Диплом ДК № 036914.

Вчене звання доцента кафедри туризму присвоєно у жовтні 2017 року атестат АД № 000237.

2022 р. – до сьогодні. – Луцький національний технічний університет, посада – доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

2015 р.- 2022 р. - Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права» (м. Луцьк), посада – викладач кафедри туризму та соціальних комунікацій, з 07.2016 р. – на посаді доцента кафедри туризму, вересня 2018 р. – на посаді завідувача кафедри економіки та туризму.

2009 – 2015 рр. – Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», посада – лаборант кафедри туризму, з 2013 р. – асистент кафедри туризму.

2006 – 2010 рр. – Історико-культурний заповідник республіканського значення  в м. Луцьку, посада – старший музейний доглядач.

професійна підготовка фахівців сфери туризму, організація туристичних та екскурсійних подорожей, інформаційно-комунікаційні технології в туризмі, міжкультурна комунікація сфери гостиності

Монографія

2023

 1. Зубехіна Т.В. Комунікація, як інструмент розвитку туризму. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання дев’яте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю., проф. Барського Ю.М., доц. Лепкого М.І. – Луцьк: ВІП Луцького НТУ, 2023. – 388 с.

2022

 1. Зубехіна Т. В. Оцінка та використання екскурсійно-туристичного потенціалу Волині / Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання восьме / за наук. ред. проф. Л.Ю. Матвійчук. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. – С. 324-339.
Навчальний посібник

2023

 1. Туризм: навчальний посібник для аудиторної та позааудиторної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм і рекреація / автори-упорядники: Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Сидорук С.В., Зубехіна Т.В., Громик О.М. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2023. – 264 с.
 2. Готельно-ресторанна справа: навчальний посібник для аудиторної та
  позааудиторної роботи студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / автори: Матвійчук Л.Ю.,
  Чепурда Л.М., Лютак О.М., Сидорук С.В.,.Смаль Б.А., Лепкий М.І., Подоляк
  В.М., Зубехіна Т.В, Громик О.М., Дащук Ю.Є. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ,
  2023. – 356 с / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13778
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Т.В. Марусей, В.Г. Юровчик, Т.В. Зубехіна
  INNOVATIVE STRATEGIES AND TRIGGERS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM AND HOTEL-RESTAURANT BUSINESS IN CRISIS CONDITIONS
  / URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/2172
 2. Liudmyla Matviichuk, Viktor Korsak, Borys Smal, Tetiana Zubekhina
  Project approach as a tool for ensuring the competitiveness of the hospitality industry of Ukraine
  / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/41/58

2022

 1. Зубехіна Т.В. Економічні складові екологізації закладів гостинності в регіоні. Товарознавчий вісник, Т2. Вип.15. – 2022. С.96-103 / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/issue/view/11

2021

 1. Зубехіна Т.В., Ольхова-Марчук Н.В., Терлецький В.К., Кушнір В.В. / Підготовка майбутніх фахівців сфери туризму засобами дистанційного навчання / / Академічні студії. Серія «Педагогіка», Вип. 3, ч. 2, 2021. – С. 116-121
 2. Zubekhina Tetiana, Dyshko Olesia, Belikova Natalia, Denysenko Natalia, Katyna Zaichuk. Virtual museums in the process of tourism disciplines studying / Laplage em Revista (International), vol. 7, n.3B, Sept. – Dec.2021, p.179-186.
 3. Зубехіна Т.В., Ольхова-Марчук Н.В., Терлецький В.К., Кушнір В.В. Проблеми та перспективи розвитку туристичної освіти в Україні / Освітологічний дискурс : електрон. наук. фах. вид. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – К.: ISSN Online: 2312-5829 Educological discourse, 2021, No 4 (35). - С.49-64.
 4. Зубехіна Т.В., Ольхова-Марчук Н.В., Кушнір В.В. Сучасні тенденції застосування інноваційних технологій у туристичній сфері / Вісник київського національного університету культури і мистецтв. Серія Туризм». Том 5, 2021, С.181-188 http://tourism.knukim.edu.ua/ (Index Copernicus)

2019

 1. Зубехіна Т.В. Використання технології веб-квест у електронному навчанні / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2019., Вип. 66. Т.1. – С.170-174
Тези доповідей

2023

 1. Зубехіна Т.В. Формування фахових комунікацій у процесі підготовці фахівців туризму. Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: тези міжнар. науково-практ. конф. (9 лютого 2023). Кременчук, 2023. С. 33-34. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1lt8bzufRSnxRq0wV5HGLcywasfEAEK2v
 2. Зубехіна Т.В. Віртуальні туристичні маршрути, як складова розвитку туризму. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: тези міжнар. науково-практ. конф. (м. Черкаси 23–24 березня 2023 року). Черкаси, 2023. С. 74-76. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1lt8bzufRSnxRq0wV5HGLcywasfEAEK2v
 3. Зубехіна Т.В. Культурний туризму в умовах війни, перспективи розвитку. Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Мороз]. ‒ Львів: «Камула», 2023. ‒ С. 203-207. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1lt8bzufRSnxRq0wV5HGLcywasfEAEK2v
 4. Зубехіна Т. В. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ
  РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1lt8bzufRSnxRq0wV5HGLcywasfEAEK2v

2022

 1. Зубехіна Т.В. Розробка екскурсійних маршрутів на Волині, як елемент розвитку регіону у повоєнний час. Збірник тез виступів учасників VІІI науково-практичної конференції «Інноваційні технології в освіті, науці й виробництві», АРТіП. – 2022. С. 88-90.

2021

 1. 1. Зубехіна Т.В. Природні чудеса України у розвитку регіонального туризму. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір. тези ІІ міжнар. науково-практ. конф. (13-14 травня 2021 р. м.Запоріжжя), / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2021. С. 615-616.
  2. Зубехіна Т.В. Гастрономічний туризм як важливий чинник розвитку туризму в регіоні / Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» : 18‒19 березня 2021 року, м. Черкаси [Електронний ресурс] : у 2-х томах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – С.135-137.
  3.Зубехіна Т.В., Ольхова-Марчук Н.В., Кушнір В.В. Tourist branch of Volyn in the conditions of a pandemic /Zubekhina T. / Зубехіна Т.В, Olhova-Marchuk N. / Ольхова-Марчук Н.В., Kushnir V. / Кушнір В.В. / "Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2021". Svishtov, Bulgaria. – 2021. С.33-36.

2020

 1. 1. Зубехіна Т.В. Подієвий туризм у розвитку інфраструктури Волині. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання: тези міжнар. науково-практ. конф. (м. Черкаси 19–20 березня 2020 року). Черкаси, 2020. С.162-164.
  2. Зубехіна Т.В. Туристичні дестинації Луцька: історичні та сучасні. Міський туризм: реалії, виклики, перспективи: тези міжнар. науково-практ. конф. Київ, 2020
  3. Зубехіна Т.В. Міський туризм на Волині як елемент сталого розвитку. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір. тези І міжнар. науково-практ. конф. (14 травня 2020 р. м.Запоріжжя), / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С. 615-616.
  4. Зубехіна Т.В, Кушнір В.В. Електронні засоби комунікації при підготовці фахівців з туризму. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: тези міжнар. науково-практ. конф. Київ, 2020. С. 172-174.
  5. Зубехіна Т.В, Колесник Г.В. Електронне дистанційне навчання в сучасних освітніх умовах. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: тези міжнар. науково-практ. Конф. Київ, 2020. С.178-179.
  6. Зубехина Т. В. Использование туристических выставок и ярмарок, электронных каталогов у процессе подготовки специалистов туризма. Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIII Между- народной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании». Белово, Болгария 2020. С.108-111.

2019

 1. 1. Зубехіна Т.В., Кушнір В.В. Доступність туристичних об’єктів для людей із особливими потребами. Сучасний світ і незрячі: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк, 2019. С. 30-33.
  2. Зубехіна Т.В. Веб-квести в підготовці фахівців з туризму / Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Управління туристичною індустрією: методологія і практика»: збірник наукових праць. — Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2019. – С. 6-7.
  3. Зубехина Т. В., Дышко О. Л. Элементы электронного обучения в формировании информационной культуры бакалавров туризма. Психологія і педагогіка як науки становлення і розвитку сучасної особистості: тези міжнар. науково-практ. конф. (м. Влоцлавек, Республіка Польща 27–28 грудня 2019). Влоцлавек, 2019. С. 59-62.