n.zubovetska@lntu.edu.ua

Зубовецька Наталія Тарасівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася в 1973  році, м. Здолбунів Рівненського р-ну, Рівненської обл. З 1991р. по 1996р. навчалася в Луцькому індустріальному інституті. По закінченню отримала  диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю 05.03.01 – «Металорізальні верстати та системи» 

 

З 2003р. по 2004р  навчалася в  аспірантурі при Луцькому державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.03.01 – «Процеси механічної оброки,  верстати та інструменти».

З 2007 року по 2010 рік працювала молодшим науковим співробітником у навчально-наукового відділу Луцького державного технічного університету.

В травні 2010р. була захищена дисертація та присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.02.02 - машинознавство (рішенням Ради Д 35.052.06 у Національному університеті «Львівська політехніка», диплом кандидата наук ДК № 063573 від 10 листопада 2010 року рішенням Вищої атестаційної комісії України).

 

 У 1996 році закінчила Луцький індустріальний інститут за спеціальністю «Металорізальні верстати та  системи»

Кандидат технічних наук з листопада 2010 року за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді            Д 35.052.06 при  Національному університеті «Львівська політехніка».         ДК № 063573. Тема кандидатської дисертації «Навантажувальна здатність і енергетичні характеристики високошвидкісних радіальних газо-гідравлічних інерційних підшипників».

Вчене звання доцента кафедри прикладної механіки присвоєно у лютому 2020 року. АД № 004503

– 2010 р. - 2011 р. асистент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування Луцького національного технічного університету.

– 2011 р. - 2015 р. – старший викладач кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування Луцького національного технічного університету

– 2015 р. - 2017 р. – доцент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування Луцького національного технічного університету .

– 2017 р. - 2020 р. – доцент кафедри прикладної механіки Луцького національного технічного університету

– 2020 р – по т. ч. доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету.

Високошвидкісна оброблення матеріалів; проектування металорізальних інструментів; модернізація та підвищення ефективності металорізальних верстатів та виробничих комплексів, дослідження процесів оброблення поверхонь складного профілю.

Методичне забезпечення

2023

 1. Проектування та технологія виготовлення металорізальних інструментів. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Н.Т. Зубовецька – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 64с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod
 2. Теорія різання. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Н.Т. Зубовецька – Луцьк: Луцький НТУ, 2023 – 64 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod

2022

 1. Теорія різання. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 13 Механічна інженерія ОП «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання/ уклад. Н. Зубовецька – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – 68с / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/metod
Статті Scopus

2023

 1. Viktoriya Pasternak, Oleg Zabolotnyi, Nataliia Zubovetska, Dagmar Cagáňová, Ivan Pavlenko. Manufacturing of the T-207 Prismatic Part Using Additive Manufacturing Technologies. Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes InterPartner 2022: Advanced Manufacturing Processes IV pp С. 119–128. / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190966934
 2. To the problem of developing a methodology for the frequency analysis of spindle runout
  Nataliya Zubovetska, Yurii Fedorus’, Volodymyr Shvabyuk, Rostyslav Redko
  Journal: AIP Conference Proceedings ,AIP Conf. Proc. 2840, 040007 (2023). Published: November 2023 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190966934

2016

 1. Production of Porous Materials with the Use of Energy-Saving Technologies
  Povstyanoi, O.Y. Rud’, V.D. Samchuk, L.M. Zubovets’ka, N.T.
  2016, 51(6), с .847–853 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190966934
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Федік Л.Ю, Кондіус І.С., Грудецький Р.Я., Зубовецька Н.Т. Аналіз навігаційних систем автомобілів як систем автоматизації // Міжнародний науково-технічний журнал "Проблеми керування та інформатики", 2022. - №4. - С. 116-125 / URL: https://jais.net.ua/index.php/files/article/view/12
Тези доповідей

2023

 1. Зубовецька Н. Вплив несучої системи верстата на показники його якості/ Полінкевич Роман, Редько Ростислав, Четвержук Тарас, Зубовецька Наталія // Тези Міжнародної науково-технічна конференції «Матеріали та технології в інженерії» МТІ-2023 Луцьк ЛНТУ, 2023. – С. 204-207 / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%9Caterials%20and%20Tech…
 2. Зубовецька Н.Т. Дослідження опор високошвидкісних шпиндельних вузлів/ Н.Т. Зубовецька, Т.І. Четвержук, Л.Ю. Федік // Тези IX Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» (TERMM-2023). Луцьк : ЛНТУ- 2023р. С. 20-222 / URL: https://termm.lntu.edu.ua/index