Nataliia Skliarenko

Скляренко Наталія Владиславівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра архітектури та дизайну

Професор

СКЛЯРЕНКО  НАТАЛІЯ  ВЛАДИСЛАВІВНА

Доктор мистецтвознавства

Професор

Професор кафедри архітектури та дизайну

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Луцький національний технічний університет

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Скляренко Наталія Владиславівна народилася 18 грудня 1977 р. у м. Луцьку Волинської області у родині службовців.

Після закінчення загальноосвітньої школи № 9 м. Луцька в 1995 р. вступила до Луцького індустріального інституту і в 2000 р. закінчила повний курс Луцького державного технічного університету, отримала повну вищу освіту за спеціальністю 8.020210 «Дизайн» та здобула кваліфікацію магістра (диплом магістра з відзнакою).

Після закінчення університету з липня 2000 р. працювала на посаді лаборанта кафедри приладобудування Луцького державного технічного університету, а за сумісництвом з вересня 2000 р. – асистентом кафедри дизайну Луцького державного технічного університету.

З 2001 р. по 2004 р. навчалася в аспірантурі Львівської академії мистецтв (з 2004 р. – Львівської національної академії мистецтв) з відривом від виробництва за спеціальністю 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Декоративне і прикладне мистецтво» (диплом ДК № 035424 від 4 липня 2006 року).

З вересня 2005 р. продовжила роботу в Луцькому державному технічному університеті на посаді асистента кафедри дизайну. У червні 2006 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри дизайну Луцького державного технічного університету, а з вересня 2006 р. по 2018 р. – на посаду доцента кафедри дизайну Луцького національного технічного університету (ЛНТУ). У жовтні 2007 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри дизайну (атестат доцента 12ДЦ № 018296 від 24 жовтня 2007 р.).

З 2019 р. по 2020 р. обіймала посаду завідувача кафедри дизайну ЛНТУ.

З 2020 р. по 2022 р. навчалася у докторантурі Київського національного університету технологій та дизайну з відривом від виробництва за спеціальністю 022 «Дизайн». У вересні 2023 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства зі спеціальності 17.00.07 «Дизайн» (диплом ДД № 013131 від 25 жовтня 2023 року).

З 2019 р. – Член Спілки дизайнерів України.

З 2019 р. – Вчений секретар Науково-методичної комісії 2 з культури і мистецтва (підсекція 022 Дизайн) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

З вересня 2022 р. по жовтень 2023 р. – доцент кафедри архітектури та дизайну ЛНТУ.

З жовтня 2023 р. – професор кафедри архітектури та дизайну ЛНТУ.

Нагороди

 • 2023 - Подяка Міністерства освіти і науки України
 • 2023 - Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації
 • 2016, 2019, 2022 - Грамота Луцького національного технічного університету
 • 2011 - Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 • 2010 - Диплом Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації
 • 2007 - Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації
 • 2023 - Доктор мистецтвознавства, спеціальність 17.00.07 – Дизайн (022 Дизайн за переліком 2015 р.),  Київський національний університет технологій та дизайну (КНУТД), Україна
 • 2020 – 2022 - Докторантура, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
 • 2018 - Відділ неперервного навчання Луцького національного технічного університету, сертифікат B2 володіння англійською мовою, Cambridge EnglishLanguage Assessment, Україна
 • 2007 - Доцент кафедри дизайну, Луцький національний технічний університет (ЛНТУ), Україна
 • 2006 - Кандидат мистецтвознавства, спеціальність 17.00.06 – Декоративне і прикладне мистецтво, Львівська національна академія мистецтв, Україна
 • 2001 – 2004 - Аспірантура, Львівська академія мистецтв, Україна
 • 1995 – 2000 - Магістр дизайну, спеціальність «Дизайн», Луцький  державний технічний університет, Україна
 • 2023 – теперішній час - Професор кафедри архітектури та дизайну, ЛНТУ, Україна

Курси: «Кольорознавство», «Візуальні комунікації в дизайні», «Макетування об’єктів графічного дизайну», «Основи наукового дослідження», «Техніки креативного мислення», «Композиція та формотворення», «Дизайн інформаційного середовища»

 • 2022 – 2023 - Доцент кафедри архітектури та дизайну, ЛНТУ, Україна
 • 2019 – 2020 - Завідувач кафедри дизайну, ЛНТУ, Україна
 • 2006 – 2019 - Доцент кафедри дизайну, ЛНТУ, Україна
 • 2006 - Старший викладач кафедри дизайну, Луцький державний технічний університет, Україна
 • 2005 – 2006 - Асистент кафедри дизайну, Луцький державний технічний університет, Україна

Наукові стажування

 • Грудень, 2020 - Наукове стажування International skills development (the webinar) (Lublin, Republic of Poland, certificate ES 3402/2020)
 • Лютий, 2020 - Наукове стажування, Lodz University of Technology, Faculty of Material Technologies and Textile Design (Республіка Польща, Certificate Staff Mobility for Training

Гранти і проєкти, держбюджетні теми

 • 2022 - Науково-дослідна робота «Дизайн-розробка реклами на транспорті», договір №1145 від 15.02.2022
 • 20182020 - Науково-дослідна робота «Дизайн навчального простору: теорія, методика проектування, шляхи впровадження» (номер державної реєстрації НДР 0118U004484)
 • 2019 - Joint Partnership Project of Social Action «Multifunctional Space of Art-Relaxation “ART-TELL-iya”», supported by British Council, “Active Citizens” program
 • 2018 - SAIUP: Project of Social Action «Leaflet-calendar “Rules of Academic Integrity of a first-year student”»

Громадська робота та експертна діяльність

 • 2019 – теперішній час - Член Спілки дизайнерів України
 • 2019 – теперішній час - Вчений секретар Науково-методичної комісії з культури і мистецтва (підсекція 022 Дизайн) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (наказ МОН України №582 від 25.04.2019 р.)
 • 2010 теперішній час - Член Національної експертної керамологічної ради Національного конкурсу публікацій на теми керамології, гончарства, кераміки «КеГоКе»
 • дизайн системи візуальних комунікацій;
 • проєктні концепції сталого розвитку у дизайні візуальних комунікацій;
 • інтегральне проєктування в умовах змін зовнішнього середовища;
 • техніки креативного мислення;
 • темпоральність у дизайні;
 • наукові дослідження в дизайні;
 • декоративно-прикладне мистецтво Волині та Волинського Полісся;
 • глобалістичні та етнонаціональні аспекти дизайну.
Автореферат дисертацій

2023

 1. Скляренко Н.В. Дизайн системи візуальних комунікацій: теоретичні основи та проєктні концепції сталого розвитку: автореф. дис. … докт. мист.: 17.00.07 – Дизайн. Київський національний університет технологій та дизайну. Київ, 2023. 38 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1m-e9TFEMbkTu6NHcf2Tx92Hid5Q6NG5X/view?usp=shar…
Монографія

2023

 1. Візуальні комунікації в дизайні: динамічні концепції сталого розвитку : монографія / Наталія Владиславівна Скляренко. – Луцьк : Вежа-Друк, 2023. – 484 c.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1W_hBV1SV-vkIWcn2cac5qkcPnpuXYDCt/view?usp=shar…
 2. Skliarenko N., Kolosnichenko M. Dynamical Design of Printed Products: the Methods of Artistic Image Transformation. Graphic Design in Information and Visual Space: Scientific monograph / М. Kolosnichenko, Ye. Gula, К. Pashkevych et al. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. 280 p. P. 44-72. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-274-6-3 / URL: https://drive.google.com/file/d/1TZ8yyiSdXjV7INXrNKDiaGqMEIA3Z3RG/view?usp=shar…
Статті Scopus

2023

 1. Skliarenko N., Didukh A., Kolosnichenko O., Pashkevych K. (2023). Multifunctional Space of Art-Relaxation in an Educational Institution: Design Concept Revision. Design Principles & Practices: The International Journal of Designed Objects. 17 (1): 45-65. https://doi.org/10.18848/2325-1379/CGP/v17i01/45-65 (Scopus, квартиль Q2) / URL: https://drive.google.com/file/d/1GlkYVpcEyUWXDJxRneeYqErS32BAvL4B/view?usp=shar…
 2. Skliarenko N., Gryshchenko I., Kolosnichenko O., Ostapenko N., Kolosnichenko M. (2023). Creativity and Innovation in the Design of Public Service Announcements: Classification and Design Models. Creativity studies. 16 (1): 225–240. https://doi.org/10.3846/cs.2023.16441 (Scopus, квартиль Q1) / URL: https://drive.google.com/file/d/1EuLxnNy7cecATPwRI2awaaGdsAvUCJ8E/view?usp=shar…

2022

 1. Skliarenko N.V., Kolosnichenko M.V., Didukh A.S., Kolosnichenko O.V., Remenieva T.V. Living visual communication design toward to sustainable development: Conceptual framework and ecological strategies. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics. 2022. Vol. 17, № 6, P. 875–882. DOI: https://doi.org/10.18280/ijdne.170607 (Scopus, квартиль Q3). / URL: https://drive.google.com/file/d/1d25Kp6lwGZpacomneVfZzlqu3KYJTymQ/view?usp=shar…
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Скляренко Н. В., Бухаріна І. В. Імерсивні технології у дизайні книжкової продукції: принципи проєктування. Деміург: ідеї., технології, перспективи дизайну. 2022. Том 5. №2. С. 270–282. DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7951.5.2.2022.266919 / URL: https://drive.google.com/file/d/1zNjpYAsbbKcLJhQLJfgv8bwngrACswxn/view?usp=shar…
 2. Скляренко Н. В., Колосніченко О. В., Єжова О. В., Чупріна Н. В., Струмінська Т. В., Лю Х. Розробка рекламного плакату як актуального засобу адаптивної візуалізації соціальних проблем. Art and design. 2022. № 3(19). С. 120–139. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2022.3.10 / URL: https://drive.google.com/file/d/19QZPzB-NZNfBqsy5tVPHLUKm1-UNVK0x/view?usp=shar…
 3. Скляренко Н., Романюк О., Колосніченко М. Сторітелінг у дизайні візуальних комунікацій: методи побудови динамічного сюжету. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип. 54. Том 2. С. 102–108. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/54-2-15 / URL: https://drive.google.com/file/d/1vh85VzOd96AQ6qyEKBNSmYyWe21J80Oj/view?usp=shar…
Тези доповідей

2023

 1. Скляренко Н., Колосніченко М., Романюк О. Проєктні напрями інтеграції звуку у дизайн візуальних комунікацій. Актуальні проблеми сучасного дизайну. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2023 року: у 2 томах. Київ: КНУТД, 2023. Том 1. 403 с. С.104-107. http://designconference.knutd.edu.ua/ / URL: https://drive.google.com/file/d/1yKrGhAIMUhfsZFAVPYG860lqoczeKVBW/view?usp=shar…
 2. Скляренко Н., Колосніченко М., Романюк О. Візуально-комунікативні практики Google Doodles: композиційні трансформації. Актуальні проблеми сучасного дизайну. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2023 року: у 2 томах. Київ: КНУТД, 2023. Том 1. 403 с. С.108-111. http://designconference.knutd.edu.ua/ / URL: https://drive.google.com/file/d/1IqygnDos48jwqu9_jGtTXAKZx5vY-3sl/view?usp=shar…
 3. Вітюк А., Скляренко Н. Роль та функції весільного планера. Традиції та новації в дизайні. Тези доповідей за матеріалами VIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, м. Луцьк, 19 травня 2023 року. Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 92-94. / URL: https://drive.google.com/file/d/11hXkOmD0U9iFYwWPK_sjA2hZNhwXCc80/view?usp=shar…
 4. Канафоцька Л.М., Скляренко Н.В. Етнонаціональні мотиви у дизайні гральних карт як метод популяризації української культури у світі. Grail of Science. 2023. № 33, November, with the proceedings of the: II Correspondence International Scientific and Practical Conference «Scientific vector of various sphere’ development: reality and future trends», held on November 10th, 2023 by NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine), LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria). P. 457-458. DOI 10.36074/grail-of-science.10.11.2023.75 / URL: https://drive.google.com/file/d/16h6hmztrvCKYmGNp-Ivxxd7EgMSFkZdg/view?usp=shar…
 5. Скляренко Н.В., Романюк О.В. Феномен синестезії в дизайні динамічних візуальних комунікацій. Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти. Матеріали VІII Міжнародної науково-практичної конференції (с. Світязь Шацького району Волинської області, 16–18 червня 2023 року) ; Волинський національний університет імені Лесі Українки. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 464 с. С. 323-326. DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-317-3-92 / URL: https://drive.google.com/file/d/1v7zsmg8lkpTzhTyIF10Q5j5ejnS--uyY/view?usp=shar…
 6. Скляренко Н.В. Сучасні динамічні візуальні комунікації: трансформації сутності та структури. Дизайн та мистецтво в контексті соціокультурного розвитку : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 05–06 жовтня 2023 р. / за ред. Білик А.А. – Одеса: Олді+, 2023. – 234 с. С. 155-159. / URL: https://drive.google.com/file/d/14yv77oz0660i75JSd_s_fsxaXoSJdzcX/view?usp=shar…

2022

 1. Скляренко Н. В. Динамічні візуальні комунікації зі стереоефектом: проєктні концепції. Проблеми відновлення соціальної інфраструктури та просторового розвитку територій повоєнної України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Дубляни-Львів, 27–28 жовтня 2022 р.). Дубляни: Львівський національний університет природокористування, 2022. С. 250–254. / URL: https://drive.google.com/file/d/1fyHqTneTOPuh5zK3kkyZGU99qkF9Nc6E/view?usp=shar…