v.podoliak@lutsk-ntu.com.ua

Подоляк Володимир Миколайович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1994 році закінчив Луцький індустріальний інститут за спеціальністю «Сільськогосподарське машинобудування». Кваліфікація (за дипломом) – інженер-механік.

В 2016 році закінчив Луцький національний технічний університет  за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». Кваліфікація (за дипломом) – інженер з комп’ютерних систем та мереж.

У 2023 році закінчив Луцький національний технічний університет  за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа. Кваліфікація (за дипломом) – магістр.

Кандидат технічних наук з 9 червня 1999 року ДК №003496. Дисертацію захистив на спеціалізованій вченій раді  у Луцькому державному технічному університеті  за спеціальністю 05.20.01Механізація сільськогосподарського виробництва. Вчене звання доцента кафедри сучасних технологій в машинобудуванні присвоєно 16 грудні  2004 року.  Атестат  ДЦ №009673

1989 - 1994 рр. навчання в Луцькому індустріальному інституті за спеціальністю «Сільськогосподарське машинобудування»

1.09.2015 25.06.2016 навчання в Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі»

1.09.2022 31.12.2023 навчання в Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа.

Кандидат технічних наук з 9 червня 1999 року

Доцент з 16 грудня 2004 року

 НДP 0116U001953 «Тeopeтичнi oснoви мeтoдoлoгiї ствopeння i викopистaння 3D технологій», початок 01.01.2016 р., закінчення – 28.12.2019 р.

Інформаційні технології індустрії гостинності

Статті Web of Science

2022

 1. urii Lukianchuk, Yurii Tulashvili, Volodymyr Podolyak, Roman Horbariuk, Vasyl Kovalchuk, Serhii Bazyl. Didactic Principles Of Education Students 3D-printing // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.7, July 2022. Р. 443-450. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.7.54 (Web of Science) / URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202207/20220754.pdf

2021

 1. Lepkiy M.I., Matviichuk L.Y., Lysiuk T.V., Tereshchuk O.S., Podolak V.M. A model for the development of high quality training of tourism professionals through the use of computer 3D-tours. Journal of geology, geography and geoecology. Volume 30 (1). 2021. PP.90-100 / URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fgg/program_60b88baa49bd2.pdf
 2. Matviichuk L., Barsky Yu.. Lepkiy M., Karpyuk I., Podolak V. Financial assurance aspects of the tourism sector development in Ukraine in the conditions of COVID-19. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021 № 4 (39). Режим доступу: https://fhttps://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3355/3339 / URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3355/3339
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Buhaiova M., Medvid L., Podolіak V., Gorodnytskyi V. Digital tools for management of local tourism and transport networks. Інвестиції: практика та досвід No 8/2023. C. 143-148. https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1377 / URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1377

2022

 1. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Подоляк В.М. Аналіз формування гастрономічного бренду міста Луцька. Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. Випуск 15, частина 2 / Редкол.: ред. Пахолюк О.В., відп. секретар Передрій О.І. Луцьк, 2022. С. 104-113. http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/issue/view/11 / URL: http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/issue/view/11
 2. Козубцова Л.М., Подоляк В.М., Козубцов І.М. Методика розрахунку потреб ресурсного забезпечення об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2022. №1 (43). С. 37-44. / URL: https://sit.nuou.org.ua/article/view/252736

2021

 1. ПадалкоA., Падалко, Н., Падалко, К., & Подоляк, В. (2021). Використання системи диференціальних рівнянь для математичного моделювання електричних машин постійного струму . КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (43), 97-102. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-43-16 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/265
 2. Каганюк , О., Чернящук , Н., Подоляк , В., Багнюк, Н., & Свиридюк, К. (2021). Дослідження статичних характеристик по розробці мобільного додатку. КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, (45), 66-76. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2021-45-10 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/322

2020

 1. Лепкий М.І. Подоляк В.М. Кошелюк В.А. Aпаратне і програмне забезпечення створення та використання 3D-турів // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". - Луцьк, 2020. - Випуск № 39. - С.50-54 / URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/122
Тези доповідей

2023

 1. Лепкий М.І., Подоляк В.М. Особливості інноваційних технологій сталого розвитку туризму. Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 23‒24 березня 2023 року, м. Черкаси [Електронний ресурс]: у 2-х томах. Т. 1. Черкаси: ЧДТУ, 2023. С. 79-81. / URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/04/Malska-Bryhilevych-ROzv…
 2. Лепкий М., Подоляк В. Сучасні тенденції розвитку туризму Волинської області. Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) / [відп. ред.:
  проф. О. І. Мороз]. Львів: «Камула», 2023. С. 68-73. / URL: https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=28746.pdf
 3. Лепкий М.І., Подоляк В.М. Інноваційні напрями розвитку гастрономічного туризму в умовах сталого розвитку. Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів: тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево: РВВ МДУ, 2023. С.67-69. / URL: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9899/1/POTENTIAL_PROFITABIL…

2022

 1. Лепкий М., Подоляк В. Інтегрований підхід до реалізації регіональної програми розвитку туризму. Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол.) та ін. Мукачево: МДУ, 2022. С. 93-95. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/46217/1/%D0%9C%D0%94%D0%A3_%D0%…